Κατεβάστε την αίτηση

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση ωφελουμένων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 • Αίτηση και πρόσφατη φωτογραφία
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου
 • Φωτοαντίγραφο πτυχίων σπουδών όπου θα φαίνεται η ημερομηνία κτήσης ή η απόκτηση της ειδικότητας (για πτυχία εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ)
 • Αντίγραφο της πλέον πρόσφατης φορολογικής δήλωσης (εκτύπωση από taxisnet)
 • Υπεύθυνη Δήλωση, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου θα δηλώνεται ο τόπος διαμονής και η οικογενειακή κατάσταση
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ

Επιπλέον για τους νέους Επιστήμονες

 • Φωτοτυπία έναρξης επιτηδεύματος
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος έναρξης δραστηριότητας (εκτύπωση από taxisnet)
 • Φωτοτυπία πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α’
 • Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα βεβαιώνεται ότι: Δεν έχω ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών: 1. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), 2. Αστικές μη κερδοσκοπικές Εταιρείες. Δεν είχα άλλη Επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ.

Προθεσμίες και Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν να προσέρχονται αυτοπροσώπως και να καταθέτουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά συμμετοχής από 8.01.2014 έως 10.03.2014 στη γραμματεία του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Α.Ε.), Κολωνού 12-14, 1ος όροφος, Κέντρο Αθήνας 10437 (Στάση Ηλεκτρικού ΟΜΟΝΟΙΑ ή σταθμός ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ) από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 3:00 μ.μ.

Συντονιστης

Μελη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • • Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων & Επιχειρήσεων του Δήμου ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΤΑΥΡΟΥ (Πλατεία ΗΣΑΠ) - Μοσχάτο, Τηλ. 210 4836392. Kαθημερινά: 7.30 μ.μ. - 15.30 μ.μ., e-mail: grafeioanergiasdmos@yahoo.gr
 • • ΙΕΚΕΜ – ΤΕΕ, Τηλ. 211 8001644, κος Γιουβάνογλου Άγγελος και κα Ελένη Προκοπίου. Καθημερινά 09.00 π.μ. - 18:00μ.μ. e-mail: tee_iekem@tee.gr
 • • Συντονιστής εταίρος VFA - Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Καινοτομίας, Τηλ. 210 3230102 και 210 3230158, κα Δέσποινα Ντούρου από 9:30 – 17:00.